Blog

Uygulama İmar Planı

Uygulama İmar Planı

İmar Kanununa göre uygulama imar planı; onaylı hâlihazır haritalar üzerine çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren planlardır. Uygulama imar planı da nazım imar planının uygulaması olarak kabul edilmiştir. Nitekim hem Danıştay hem de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında uygulama imar planlarının nazım imar planlarının uygulaması olduğu ifade edilmiştir.

7 Ekim 2021, Perşembe