Blog

İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2018/6238 Esas 2019/3907 Karar İçtihat


Sürekli icra takipleri iş yerine gelen işçinin rakiplerine cevap vermek üzere meşgul olan muhasebeci ve takipler nedeniyle riske giren isverenin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih ettiği kabul edilmelidir

28 Eylül 2021, Salı